Uw getuigenis delen op onze website?

Op de website van het Loopbaanhuis staan getuigenissen waarbij wij om privacy redenen enkel de voornaam vermelden.
Indien ook jij graag jouw positieve “Loopbaanhuis”-ervaring met anderen wil delen, vind je hieronder enkele vragen die je getuigenis kunnen vorm geven.
Wij danken je van harte voor jouw medewerking!

Jouw naam*

Jouw voornaam*Jouw huidig bedrijf*

Jouw huidige functie*

Jouw email*

Wat was de reden dat je beroep deed op het Loopbaanhuis?

Welke concrete resultaten heb je geboekt?

Waarvoor precies beveel je het Loopbaanhuis aan? Wat was voor jou de meerwaarde van onze coaching?

(*) verplichte velden

Ik geef uitdrukkelijk de toestemming aan het Loopbaanhuis om bovenstaande antwoorden te verwerken in een getuigenis die op de website zal geplaatst worden met vermelding van enkel mijn voornaam.

 

Privacy-clausule

Het Loopbaanhuis respecteert jouw privacy. Wij garanderen je een volledig vertrouwelijke behandeling van de verstrekte antwoorden. Wij zullen jouw gegevens gebruiken om jou op de hoogte te houden van onze dienstverlening. Door jouw persoonsgegevens te verstrekken geef je het Loopbaanhuis uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Tegen de verwerking van jouw gegevens voor bovenstaande doeleinden kan je je kosteloos verzetten via e-mal naar info@hetloopbaanhuis.be of per brief aan het Loopbaanhuis, Processieweg 15, te 9340 Lede. Je hebt het recht om jouw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

Wij verzekeren jou dat het Loopbaanhuis jouw gegevens nooit aan derden meedeelt tenzij de wet ons hiertoe verplicht.